Turudvalg

Klubture for KKKN medlemmer

Hver år arrangerer turudvalget forskellige ture. Ved hver tur annonceres det om turen er for både turkajak og havkajak, og vi forsøger at beskrive turen så godt som muligt, så medlemmerne kan vurdere, om turen er noget for dem. Vi har besøgt forskellige steder i det nære område: Nordkysten, Københavns Havn og Øresund, men vi har også haft ture til det sydfynske ø-hav og den svenske skærgård. I starten af sæsonen laver vi en kalender med året ture, således at medlemmerne kan planlægge, hvilke ture der er interessante for dem, og sætte dage af i kalenderen. Der er både plads til ture med overnatning og en-dagsture. Vi synes det er rart at prøve at ro andre steder end vore sædvanlige rovand eller at opleve det på en anden måde, end vi er vant til.
Vi henviser til siden under overskriften "Holdsider".