Bestyrelsen

Herunder kan du se, hvem der sidder i bestyrelsen og hvad deres hovedansvar er. Du kan skrive en e-mail til det enkelte bestyrelsesmedlem, hvis din henvendelse vedrører deres ansvarsområde. Hvis din henvendelse er mere generel, kan du skrive til hele bestyrelsen på bestyrelse@kkkn.dk.

Formand
Peter Harpsøe Engel
Peter Harpsøe Engel
+4541736833
Kasserer
Jacob Zander Nielsen
Jacob Zander Nielsen
21175464
Peter Ritter
Peter Ritter
51174957
Poul Hervard
Poul Hervard
+4520301166
Steen Forsmann
Steen Forsmann
+4528137474
Susanne Derby Hansen
Susanne Derby Hansen
+4551250708
Søs Vilhelmsen
Søs Vilhelmsen
+4530245642

Formand
Peter Engel

Mobil: 41 73 68 33

(Efter kl.17)
 

Du skal henvende dig til Peter hvis du:

·         Har spørgsmål om klubben generelt

·         Hvis du er frigivet fra en anden klub (eller har tilsvarende erfaring) og gerne vil søge om medlemskab af Nord

 

Peter er desuden ansvarlig for:

·         Samarbejdet med DKF

·         Samarbejdet med Furesø Kommune og øvrige myndigheder

·         Samarbejdet med vores naboklubber ved Furesøen

·         Koordination af arbejdet i Instruktørudvalget


 

 

Næstformand

Steen Forsmann

Mobil: 28 13 74 74

Du skal henvende dig til Steen vedrørende:

·         Udlån af både og materiel

Steen er desuden (sammen med Poul) ansvarlig for:

·         Reparation og vedligehold af klubbens både og materiel

·         Vores inventar

·         Vedligehold og indretning af bådhal og øvrige lokaler


 

Bestyrelsesmedlem

Poul Hervard

Mobil: 20 30 11 66

Poul er tovholder for vores reparationsteam og har (sammen med Steen) ansvaret for:

·         Reparation og vedligehold af klubbens både og materiel

·         Vores inventar

·         Vedligehold og indretning af bådhal og øvrige lokaler


 

Bestyrelsesmedlem

Susanne Derby 

Susanne er bl.a.:

·   Koordinator for vores kommunikationsaktiviteter

Tovholder for

Turudvalget


 

Bestyrelsesmedlem

Peter Ritter

Mobil: 50 60 02 72

Du skal henvende dig til Peter, hvis du har spørgsmål om:

·         Klubbens bådpark

·         Forvaltning af private bådpladser og register over klubbens både


 

Kasserer 
Jacob Zander Nielsen

Mobil: 21 17 54 64 

Du skal henvende dig til Jacob, hvis du har spørgsmål om:

·         Betaling af kontingent, kursus, nøgle etc.

·         Klubbens økonomi og regnskab

 

Jacob er desuden den ene bestyrelsens to bisiddere i bådudvalget.


 

Bestyrelsesmedlem

Søs Vilhelmsen

Mobil: 30 24 56 42 

Søs er tovholder for vores

·         Web-team

·         Rengøringsteam

 

Søs er desuden den ene af bestyrelsens to bisiddere i Bådudvalget