Kontingent og andre priser

Årligt kontingent for seniorer 
(Du er senior fra det år, hvor du er 25 år pr. 1. januar.)

Kr.  1100,-

Årligt kontingent for juniorer

Kr.    550,-

Indmeldelses gebyr

Kr.    100,-

Pris for nøglebrik til klubben

Nøgle til bommen, metalnøgle

Kr.    250,

Kr   100,

Kursus gebyr voksen begynder

Kr.  1500,-

Kursus gebyr børn begynder

 

  Kr.    500,

-

Sidst rettidige indbetaling af årligt kontingent er 28. februar. Overskrides dette med mere end en måned kan der gives karantæne. Se i øvrigt vore vedtægter.