Kontingent og andre priser

Kontingent og andre priser

 

Nuværende kontingent mv.

Priser

Årligt kontingent for seniorer 
(Du er senior hvis du er 25 år den 1. januar det år du bliver meldt ind)

Kr. 850,-

Årligt kontingent for juniorer

Kr. 475,-

Indmeldelses gebyr

Kr. 100,-

Nøgle depositum

Kr. 250,-

Kursus gebyr voksen begynder

Kr. 1200,-

Kursus gebyr børn begynder

kr.500,-

Sidst rettidige indbetaling af årligt kontingent er 28. februar. Overskrides dette med mere end en måned kan der gives karantæne. Se i øvrigt vore vedtægter.