Mange aktiviteter

Nord er en mangfoldig klub med mange aktiviteter - både på vandet og på land og både sommer og vinter. Nedenfor kan du læse om nogle af vores mange forskellige aktiviteter.

Ture

Vores turudvalg arrangerer ture til farvande uden for vores eget område. Det kan være endagsture eller ture over flere dage med telt og oppakning. Turene går f.eks. til Roskilde Fjord, Isefjorden, Møns Klint eller det sydlige Sverige.

Løb og stævner

I Nord har vi en lang tradition for at stille op i løb og stævner rundt om i landet, og det gælder både børn, unge og voksne. Løb og stævner omfatter store arrangementer som DM, regattaer og Tour de Gudenå, men også de mange andre løb som finder sted i Danmark, f.eks. Sea Challenge Bornhom, Sea Challenge Fyn, Tryggevælde Å, Esrum Sø, Mølleåens Blå Bånd.

Støt brysterne

"Støt Brysterne" er vores helt eget kajakløb. Det er kun for kvinder, men mændene hjælper til på vandet og på land. Løbet afvikles i starten af oktober, og det har vi gjort siden 2009 i tæt samarbejde med Dansk Kano og Kajak Forbund og Kræftens Bekæmpelse. Overskuddet går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.

Klubaftener

Hver tirsdag har vi klubaften. Vi starter med en tur på vandet for alle bådtyper kl. 17:30. Vi deler os i grupper i forhold til bådtype. hastighed og længde på turen. Efter roturen tænder vi grillen, så dem der som har tid og lyst kan spise deres medbragte mad sammen.

Fester og andre sociale arrangementer

I løbet af året har vi en række faste arrangementer for alle medlemmer.

Omkring 1. maj holder vi standerhejsningsfest, og omkring 1. oktober bliver strygningen af standeren fejret på behøring vis. Til Sankt Hans er der desuden tradition for, at vi tænder grillen og hygger sammen på terrassen, og nyder aftenen og bålet på søen med de mange andre mennesker, der plejer at finde vej til området. Og juleaftensdag kan du se Nords medlemmer med nissehuer på ro af sted i vores dragebåde, for at ro til et hemmeligt sted, hvor der serveres varm kakao og juleboller!

Især i vinterperioden har vi desuden foredrag med oplægsholdere både fra klubben og udefra.

Kajak for kræftramte og tidligere kræftramte

På kræftholdet får du mulighed for at ro kajak på Furesøen og opleve naturen på tætteste hold. Turene tilpasses efter hvad den enkelte formår og efter endt roning er der hyggelig socialt samvær i klubhuset. Tilbuddet er arrangeret af Kræftrådgivningen i Lyngby i samarbejde med Kano og Kajakklubben Nord, der ligger ved Furesø Marina.

Kræftholdet ror hver onsdag.

Sæsonen går fra medio maj og til sidste tirsdag i september. Tilbuddet er gratis og klubben stiller kajakker og instruktører til rådighed.

Store Legedag

I slutningen af august afholder vi hvert år Store Legedag. Det er både en intern legedag og åbent hus. Grundideen er, at alle - børn som voksne - kan prøve kræfter med kanoer og kajakker af alle typer og sværhedsgrader. Det giver vores egne medlemmer nye udfordringer og vores gæster bliver forhåbentlig inspireret til at lære mere om kano og kajak.

Arrangementet annonceres i vores kalender før sommerferien, så hold øje hvis du vil være med. 

Turkano

I hele klubbens historie har den traditionelle turkano været en del af vores aktiviteter og det er den stadig! Når tempoet skal være lidt roligere, tager vores medlemmer gerne en tur på Furesøen eller Farum Sø, enten i deres egen turkano eller de låner en af klubbens. Og børn og hund må gerne være med på turen også selvom de ikke er medlemmer.

Dragebåd

Vores dragebåde deltager ikke længere i konkurrencer, sådan som de gjorde engang. Vi har dem dog stadig på vandet indimellem, bl.a. til Store Legedag og til vores årlige juletur. I sommerperioden bruges de også ved firmaarrangementer.