VIGTIGT! Der er lukket for adgang til vores faciliteter

20. marts 2020 15:01 , af Peter Engel

Fra onsdag d. 18. marts kl. 10:00 er der ikke længere adgang til vores faciliteter ved Furesøbad og alle nøglebrikker bliver spærret.

Du må derfor ikke bruge klublokale, omklædning, træningsrum og bådhal. Du må heller ikke benytte klubbens både og materiel.

Der vil i meget i begrænset omfang være mulighed for at hente ting i klubben og kun efter nærmere forhåndsaftale. I så fald bedes du skrive til formand@kkkn.dk. 

Pas fortsat godt på jer selv og hinanden!


Med venlig hilsen
Bestyrelsen