FAQ

Hvordan er det nu med klubnøgler, booking af både, træningsrum, pagajplads og tilmelding til stævner?. Svarene finder du på denne side.

Brug af træningsrum

Lokalet må bruges af alle klubbens medlemmer. Der er adgang fra tidlig morgen til sen aften året rundt.
Der kan oprettes faste tider for bestemte hold, p.t. er følgende hold oprettet:
Ungdomstræning:
mandag og onsdag kl 17.00 til 19.00.
Roklubben har adgang til lokalet:
Tirsdag kl 10.00 til12.00
Torsdag kl 15.00 til 17.00
Søndag kl 20.00 til 21.00

Kanoudlån

Klubben råder over 6 turkanoer fra 1 til 6 personer.
Klubbens turkanoer må bruges af alle klubbens medlemmer.
Turkanoerne kan ikke forhånds-reserveres.
Det kræver ikke frigivelse i turkano at låne en kano, men en introduktion i håndtering af løftevogn og kano mm.
Der skal altid være et klubmedlem med i kanoen. Gæster og børn må gene ro med i kanoen. Alle deltagere skal medbringe svømmevest.
Introduktion i kano-hånetering kan gives af et medlem med passende erfaring eller en af turkanoinstruktørerne.

IPP niveauer

IPP står for International Padle Pass og er en international standard for færdighedsniveauer i de forskellige kajak-kategorier (tur, hav, kano). Niveauerne forvaltes af Dansk Kano og Kajakforbund.
http://kano-kajak.org/ kan du finde kravene til de forskellige niveauer for hver kajaktype.
IPP kategorierne findes i op til 5 niveauer. For at blive godkendt på de forskellige niveauer, skal roeren aflægge en prøve hos en godkendt eksaminator.
edigér. Indsæt din tekst her....

Klublokalet

Medlemmerne er velkomne til at bruge klublokalet.
Der er gratis kaffe, the, mælk og ind i mellem også nogle småkager.
Lokalet er sjældent booket, men bruges hyppigt til undervisning, møder og generelle klub-arrangementer, se i aktivitetskalenderen om der er et arrangement.
Der er få, men klare regler for anvendelsen:
Ingen adgang i vådt tøj
Ryd op efter dig - dvs madrester skal smides i skraldespanden og service skal i opvaskemaskinen.
Er opvaskemaskine fyldt - så sæt den til at vaske.
Er opvaskemaskinen fyldt med rent service, så tøm den venligst.
Mad, vin og mælke-kartoner etc i køleskabet er IKKE til fælles brug. Du er velkommen til selv af lægge en madpakke eller andet i køleskabet. Husk dog at få det med dig igen.
Efterlad lokalet - og køkkenet, som du selv gerne vil finde det.

Klubnøgle og nøgle til bommen

Alle medlemmer kan købe en nøglebrik til klubben ved at henvende sig til kasseren, som så vil sende nøglebrikken og en faktura for nøglebrikken, som derefter betales til klubben.
Har man behov for at få en nøgle til bommen for at tranportere materiel igennem. Så kan man ligeledes købe en metalnøgle hos kasseren.
Husk nøglerne er kun til personligt brug som medlem af Nord.

Kontingent og andre priser

Kontigentsatserne fastsættes hvert år på klubbens generalforsamling. Se priserne her

Privat båd- og pagajplads

Alle medlemmer kan, fra de er indmeldt i klubben, blive skrevet op på venteliste til en privat kano- eller kajakplads. Og/eller en pagajplads.


Se den aktuelle venteliste og skriv dig op  her: Venteliste bådpladser

Ved opskrivningen skal medlemsnr., bådtype angives. 

Bådtypen anvendes, da en række pladser kun kan rumme én type båd.

Man er velkommen til også at angive et pladsønske. Det angiver, hvor høj en række på reolen, der maksimalt ønskes. Har man ingen højdekrav, vil man typisk hurtigere få tildelt en plads.

For alle pladser gælder, at der er ingen garanti for, at man kan beholde den tildelte plads "for altid". Bestyrelsen kan, hvis det er nødvendigt, henvise private kajakker til alternative pladser.

Den gennemsnitlige ventetid i 2017, er 1-3 år, men kan svinge i forhold til bådtype, krav mv.

Når man tilbydes en plads, har man 14 dage til at acceptere pladsen. Ved accept oprettes båden med nr. i roprotokollen, og der udleveres Nord klistermærker, der skal sættes på båden.

Hvis man ikke bekræfter, eller ikke ønsker en tilbudt plads, vil denne blive tilbudt den næste på ventelisten. Man vil herefter, blive flyttet bagerst i køen til bådplads.

Ønsker man en anden plads, end den tilbudte, er man velkommen til at bytte plads med et andet medlem. Et evt. internt bytte skal meddeles pladsforvalteren.

Km-kravet, der skal indfries for at man kan bevare sin private kano- eller kajakplads, kan læses i klubbens Regler og anbefalinger, afskit 4, J

Hvert år efter årsskiftet gennemgår bestyrelsen de private pladser og kigger på, hvor mange pladser, der skal frigives. Typisk sker udskiftningen og tildelingen af nye private pladser i februar/marts måned, så pladsen kan være med klar med kano/kajak, når ro sæsonen starter den 1. april.

Pagaj-plads

På samme måde er det muligt, at blive skrevet op til en pagaj-plads i klubben.

Læs mere herPlacering af pagajer

 

Der er p.t. ingen ventetid på pagaj-pladser.

Reservationer af både og materiel

Ønsker du at tage en kajak eller en kano med på tur, er det muligt at låne en båd af klubben. Du kan reservere kajakken ved at sende en e-mail til Lise Lotte Dillon: booking@kkkn.dk 

Du skal i din e-mail angive:

  • hvilken båd og evt. andet materiel (f.eks. trailer) du vil reservere
  • Start- slutdato for lånet

Bemærk:

  • Du kan maksimalt låne en båd og andet materiel i fire sammenhængende dage
  • Du skal reservere senest 7 dage før, du skal bruge materiellet

Er der flere, der ønsker samme både/materiel på samme tidspunkt, reserveres der/udlånes der efter følgende prioriteringer:

  1. Deltagelse i officielle løb og stævner
  2. Deltagelse i uddannelse som instruktør
  3. Begynderkurser
  4. Interne kurser og faste træninger, som er åbne for tilmelding 
  5. Fælles klubture og andre arrangementer, hvor der er åben tilmelding for klubbens medlemmer (f.eks. arrangeret af Turudvalget)
  6. Medlemmers private ture

 

Sikkerhed

Hvordan er klubreglerne mht. sikkerhed? 

Stævner

Hvordan tilmelder jeg mig og hvordan er klubreglerne fx mht. betaling?.
Som udgangspunkt tilmelder man sig selv - alternativt foregår tilmelding gennem det hold, man træner med; f.eks undgomsroerne og dametoerne.
Ved større arrangementer - som f.eks Mølleåens Blå Bånd (MBB), sker der samlet tilmelding som vil fremgå af indbydelsen fra klubben.
Klubben betaler startpenge til DKF-annoncerede løb og stævner.
Der ydes km tilskud (pt 1,50 kr pr km) til trækkende bil og trailer,samt betaling for evt bropenge.
Det samlede beløb er fastsat i budgettet, så når puljen er opbrugt stopper tilskudene.

Valg af klubbåd

Vi har i klubben en stort udvalg af forskellige både indenfor de forskellige typer.
Du kan her se, oversigter over de forskellige både med en beskrivelser, der forhåbentlig kan hjælpe dig på vej: